Αβεντουρίνης

Αυξάνει την αντίληψη, διεγείρει την δημιουργικότητα, ενισχύει τη νοημοσύνη και χαρίζει αισιοδοξία και χαρά. Είναι ένα ορυκτό μεγάλης δυναμικής, καθώς έχει τη δυνατότητα να φέρνει εσωτερικές καταστάσεις στην επιφάνεια και να τις εκθέτει, έτσι ώστε να θεραπευτούν. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν συναισθηματικές πληγές, αν όμως πράγματι νιώθετε πως έχει έρθει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αβεντουρίνης.