Απολιθωμένο ξύλο

Το Απολιθωμένο Ξύλο προέρχεται από αρχαία δέντρα τα οποία πριν από πολλούς αιώνες ήταν καλυμμένα από νερό πλούσιο σε μεταλλεύματα. Επειδή ακριβώς γνωρίζει τη διαδικασία της μετουσίωσης, το Απολιθωμένο Ξύλο είναι ένας σημαντικός βοηθός όταν εμείς βιώνουμε με αγωνία το μεσοδιάστημα που δεν γνωρίζουμε ή δεν κατανοούμε ακόμα γιατί πράγματα ή καταστάσεις που θεωρούσαμε σημαντικά φεύγουν από τη ζωή μας, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα εκτίμησης των καινούργιων ενεργειών.

Μας βοηθάει να θυμηθούμε προηγούμενες ζωές και να κατανοήσουμε τις αγωνίες, τις ανάγκες ή τους σωματικούς πόνους που βιώνουμε σ’ αυτή τη ζωή, μέσα από την επιρροή τους. Για παράδειγμα, ένας πόνος στην άρθρωση του δεξιού ώμου μπορεί να ξεκίνησε από ένα βέλος που μας είχε τρυπήσει σε μια παλαιότερη ζωή, να συνεχίστηκε σε μια επόμενη με αφορμή το πολύ σκάψιμο που κάναμε ως γεωργοί και σε μια νεότερη ζωή να επιμένει ο πόνος στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή κάναμε μια απότομη και αγωνιώδη κίνηση να σηκώσουμε στην αγκαλιά μας και να μεταφέρουμε το παιδί μας γιατί κινδύνευε.  Όλα αυτά είναι κάποιες από τις μνήμες του συγκεκριμένου σημείου, όπως και κάθε άλλο σημείο του σώματός μας ή όργανο έχει απορροφήσει τις δικές του. Τις μνήμες αυτές μπορείτε να τις φανταστείτε σαν ίνες που ενώνονται από το σημείο που στεκόμαστε εδώ, τώρα, ως οντότητες και πηγαίνουν στις παρελθούσες ζωές, αλλά και ίνες που εκτείνονται στο μέλλον και συνεχίζουν να μεταφέρουν την ίδια αίσθηση με άλλες όμως αφορμές. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς εξαπλώνονται οι ίνες / μνήμες από το παρελθόν φέρνοντας εδώ τους πόνους με άγνωστες φαινομενικά αιτίες, αλλά και το πώς εξαπλώνονται στο μέλλον μεταφέροντας κληρονομικές παθήσεις.

Το Απολιθωμένο Ξύλο μας βοηθά να εντοπίσουμε ενεργειακά μοτίβα, τα οποία έχουν περάσει σε εμάς κυτταρικά, διαμέσου του γενεαλογικού μας δέντρου. Μας υποστηρίζει ώστε να aπελευθερωθούμε από τις ενεργειακές τοξίνες αιώνων, οι οποίες δε μαστίζουν μόνον εμάς, αλλά και ολόκληρο το γενεαλογικό μας δίκτυο.

Μας συνδέει με το Αρχέτυπο της Μητέρας Γης και μας βοηθά να λάβουμε πληροφορίες και γνώση.

Ιδιαίτερα το απολιθωμένο ξύλο κερασιάς βοηθά γυναίκες που έχουν στεγνώσει «ενεργειακά» τη μήτρα τους και γενικά έχουν εγκλωβίσει τη θηλυκή τους ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ιδανικός συνδυασμός για την τόνωση της μήτρας, είναι ίαμα από Απολιθωμένο Ξύλο κερασιάς, μαζί με μάκα. Επίσης μαζί με το απολιθωμένο ξύλο κερασιάς, ένας συνδυασμός ορυκτών που μπορεί να δράσει θρεπτικά στη μήτρα είναι κρύσταλλος με ρουτίλιο, αχάτης καρνεόλης και φεγγαρόπετρα.

Τονώνει την καρδιά και τη ζωτική ενέργεια των νεφρών, το jing, δίνοντας καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας και μακροζωία.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email