Αρνητικές όψεις της μεγάλης Αρκάνα μέσα από τους Μεσημβρινούς

Εδώ θα βρείτε μία κάρτα Ταρώ της μεγάλης Αρκάνα που, έστω κι αν φαίνεται αρνητική, όπως ο θάνατος στο παχύ έντερο, για την ενέργειά του είναι εξαιρετική, διότι το παχύ έντερο, γιανα κρατηθεί το ίδιο, αλλά κι όλο το σώμα υγιές, χρειάζεται να αφήνει το ακάθαρτο, να το αποβάλει.
Στη συνέχεια υπάρχει μία κάρτα η οποία μπλοκάρει το κάθε ζευγάρι, μέσα φυσικά από την αρνητική της όψη. Στον Σπλήνα και στον στόμαχο είναι ο Πύργος, καθώς για αυτούς τους δύο μεσημβρινούς η πτώση
της ενέργειάς τους είναι καθοριστική – τίποτα δεν μένει στη θέση του, όλα καταρρέουν, ακόμα και τα
φυσικά όργανα, όπως στην περίπτωση της πτώσης της μήτρας. Το άτομο ίσως εγκλωβίστηκε σε παλιές
αντιλήψεις και φτωχά συναισθήματα κι ήρθε η ώρα να καταρρεύσουν όλα, όσα γνώριζε.
Στον πνεύμονα και το παχύ έντερο είναι η Εγκράτεια, μία υπέροχη κάρτα, που σε αυτή της την όψη
συγκρατεί και δεν αφήνει να έχει ροή τίποτα, καθώς μέσα από αυτήν τη λανθασμένη εντύπωση το
άτομο νιώθει ασφαλές ή παγιώνεται σε μία ψευδή κατάσταση ευδαιμονίας, χωρίς να αντικρίζει ότι
μέσα του νοσεί.

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu