Αρχάγγελος Ουριήλ

«Το φως του Θεού»

Χρώμα: Χρυσό, Πορφυρό

Ποιότητες: Ειρήνη, προσφορά, ηρεμία
Ορυκτά: Αστροφυλλίτης, Αγγελίτης, Σελεστίτης

«Αρχάγγελε Ουριήλ, δώσε μου τη Δύναμη να προσφέρω για το ανώτερο καλό της ανθρωπότητας και να δρω καθημερινά για την εγκαθίδρυση της ειρήνης. Βοήθησέ με να σταματήσω όλων των ειδών τις προστριβές και να βρω την εσωτερική μου γαλήνη. Να μαθαίνω να δίνω και να παίρνω αγάπη, σαν ένα ον του Φωτός, που συνδέεται διαμέσου καρδιάς με όλα τα όντα.»

[απόσπασμα από το “Εγχειρίδιο Εξαγνισμού και Ψυχικής Προστασίας” της Shakila Ιωάννας Μπράτη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίον]

μοιράστε