Αχάτης Ίριδα

Ένα ορυκτό που πραγματοποιεί τις επιθυμίες, αρκεί να είναι δομημένες και επικεντρωμένες. Φέρνει μέσα στο ενεργειακό μας σύστημα την ποιότητα της εμπιστοσύνης στον εαυτό και αναζωογονεί το κουράγιο, ώστε να εκφράσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. 

Βοηθά στο να φύγει η ένταση και το άγχος από μέσα μας και, με την ενέργειά του, αντικαθιστά αυτά τα συναισθήματα με χαρά για την οποιαδήποτε δράση μας. Γενικά, φέρνει πολύ καλή διάθεση, μας κάνει να φαινόμαστε αλλά και να νιώθουμε πιο φωτεινοί.

Αν δουλεύουμε με θετικές σκέψεις ή δηλώσεις, η ενέργεια του Αχάτη Ίριδα θα βοηθήσει πολύ στο να εδραιωθούν αυτές οι ενέργειες μέσα μας, αλλά και να υλοποιηθούν στο εξωτερικό περιβάλλον.

Προσφέρει αντίληψη στο νου, οξύτητα και φέρνει ακόμη και χιούμορ. Είναι ένα ορυκτό που αντιπροσωπεύει τις νέες πιθανότητες στη ζωή μας. 

μοιράστε