Αύξηση της ενέργειας

Υπάρχουν φορές που μπορεί να αισθάνεστε πως έχετε μείνει καιρό στάσιμοι σε μία κατάσταση. Με τη βοήθεια του εκπληκτικού λευκού Καλσίτη, μπορείτε να βοηθήσετε την ενέργεια να κινηθεί και να ελκύσει θετικότερα αποτελέσματα, που να αισθάνεστε πως αξίζετε να αποκτήσετε.

Καλσίτης  Λευκός 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργειά του ώστε ελκύσετε μία οικονομική αύξηση, ένα καλύτερο σπίτι, όπως και αυξημένη συγκέντρωση και ενέργεια. Κατανοήστε πως ο λευκός Καλσίτης είναι μια κοσμική μπαταρία, που μπορεί να ενεργοποιήσει στο έπακρο, τόσο την αιτία, όσο και το αποτέλεσμα, καλώντας την ενέργεια σε πνευματικό επίπεδο, αλλά παράλληλα βοηθώντας και στην υλοποίηση.

Γράψτε σε ένα χαρτί τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να καλέσετε, πάντοτε με την πρόθεση του να αυξηθεί κάτι – υλικό ή άυλο.

Τοποθετήστε επάνω στο χαρτί σας ένα μεγάλο, εδρικό, λευκό Καλσίτη, καθαρισμένο και προγραμματισμένο για να καλέσει την αύξηση της ενέργειας. Θα αρχίσει άμεσα να εργάζεται προς αυτό το σκοπό και να καλεί ενέργεια προς το στόχο σας. Μπορείτε καθημερινά να χρησιμοποιείτε και το εκκρεμές σας επάνω από τη σύνθεση, το οποίο θα το περιστρέφετε δεξιόστροφα, δίνοντας, με αυτή τη δίνη, μεγαλύτερη ώθηση στην πρόθεσή σας.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email