Για να κατανοήσουμε τις ενέργειες των ορυκτών

Αυτός ο διαλογισμός είναι βασικός για να κατανοήσουμε τη δονητική ενέργεια που εκπέμπει κάθε ορυκτό, γιατί πέρα από τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε από διάφορα κείμενα, είναι η προσωπική μας κατανόηση αυτή που θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε στην έκφραση τους. Θεωρώ ότι αυτός ο διαλογισμός πρέπει να γίνεται για έναν μήνα, για κάθε ορυκτό, κρατώντας σημειώσεις των εμπειριών του ταξιδιού στην ψυχή του ορυκτού.

Καθόμαστε σε θέση διαλογισμού. Έχουμε ήδη επιλέξει το ορυκτό με το οποίο θα εργαστούμε για ένα μήνα, το οποίο τοποθετούμε στην αριστερή παλάμη (δεκτική) και από πάνω τοποθετούμε τη δεξιά παλάμη (προβολική). Συγκεντρωνόμαστε για λίγο στην αναπνοή μας και σταδιακά αφηνόμαστε να εισχωρήσουμε μέσα στο ορυκτό. Οραματιζόμαστε τον εαυτό μας να διαλογίζεται μέσα στο ορυκτό, να είναι περικυκλωμένος από το χρώμα του και αφηνόμαστε να συντονιστούμε με τον παλμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο ορυκτό.

Τελειώνοντας τον διαλογισμό νοιώθετε την συνείδηση μας να αποσύρεται σταδιακά από το ορυκτό και να μεταφέρεται στην αναπνοή, μέχρι να νοιώσουμε έτοιμοι να ανοίξουμε τα μάτια μας.

Σχόλια

μοιράστε

Close Menu