Για σύνδεση με τις δυνάμεις της γης και του ουρανού

Οραματιζόμαστε έναν μεγάλο κρύσταλλο να πάλλεται στο κέντρο της γης και έναν δεύτερο, ίδιου μεγέθους, να πάλλεται στο σύμπαν. Στη συνέχεια οραματιζόμαστε τη σπονδυλική μας στήλη να επεκτείνεται, μέχρι να ενωθεί με τις μύτες των δύο κρυστάλλων. Δια μέσου της σπονδυλικής στήλης, που μπορούμε να την φανταστούμε χρυσή, οι κρύσταλλοι μας διοχετεύουν θετική ενέργεια: από τον κρύσταλλο της γης βιώνουμε μια ενέργεια πιο γιν, θρεπτική, ηρεμιστική, που θυμίζει την προέλευση της ενέργειάς μας, και από τον κρύσταλλο που βρίσκεται στο σύμπαν βιώνουμε μια ενέργεια περισσότερο γιανγκ, τονωτική, διεγερτική, αρσενική, που θυμίζει την εκδήλωση της ενέργειάς μας. Αφηνόμαστε να ενωθούμε με αυτές τις δύο ενέργειες.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email