Γκρι Ορυκτά

Μία ισχυρή ομάδα γείωσης είναι τα γκρι ορυκτά. Είναι ορυκτά που τροφοδοτούν το Κέντρο Βάσης και του παρέχουν μία ενέργεια βαθιάς υποστήριξης. Είναι σοφό να χρησιμοποιούνται όταν μία κατάσταση έχει τελειώσει και χρειάζεται το άτομο να στηριχθεί ξανά στα πόδια του. Όταν έχει ανάγκη να αναγνωρίσει τον εαυτό του στο περιβάλλον ως υπόσταση πνευματική και φυσική. Γενικά, είναι κατάλληλα για όταν αναπροσδιορίζεται το άτομο σαν ύπαρξη, όταν θέλει να πολεμήσει για τον εαυτό του αλλά έχει ανάγκη την υποστήριξη και την ασφάλεια. Τέτοια ορυκτά είναι:

Αιματίτης

Γαληνίτης

Σφαλερίτης

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu