Ευδιαλύτης

Ένα πολυδιάστατο ορυκτό, το οποίο βοηθά να ακουμπήσουμε την αγάπη στις διάφορες μορφές της. Η αγάπη, με τη βοήθεια του Ευδιαλύτη, δεν είναι πλέον μία θεωρία, αλλά μία σειρά από πράξεις που την επικυρώνουν.

Προσφέρει υλοποίηση που δημιουργείται από την καρδιά, η οποία είναι και η πιο υψηλή μορφή υλοποίησης, καθώς πλάθεται από συμπαντικά υλικά. Ανοίγει την καρδιά και βοηθά να αναγνωρίσουμε το προσωπικό μας μονοπάτι, μέσα από αυτή τη διδασκαλία που η καρδιά φέρει ως μνήμη, όταν ακόμα τρεφόταν από το μητρικό γάλα του Σύμπαντος.

Απλώνει την αγάπη μέσα μας, προσφέροντάς μας αγάπη Εαυτού, τόσο πλούσια, που αυθόρμητα μοιράζεται σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Δίνει μία ζωή με νόημα, σκοπό και εσωτερική στήριξη.

Ακουμπήστε τον Ευδιαλύτη στην καρδιά σας και αφήστε τον να σας αγκαλιάσει ολοκληρωτικά μέσα στο ενεργειακό του πεδίο, ώστε να ελκύσετε και να βιώσετε την απόλυτη Αγάπη.

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu