Καθοδηγούμενος Διαλογισμός – Κέντρο Τρίτου Ματιού

Ένας καθοδηγούμενος διαλογισμός που μας βοηθά να τονώσουμε την ποιότητα της διάκρισης και, με τη βοήθεια του Τρίτου Ματιού, να εντοπίσουμε την καθαρή αλήθεια πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα: ποια σύμβολα και ποιες εικόνες μπορούν να μας καθοδηγήσουν;

μοιράστε