Καλσίτης Μπλε

          Είναι ένα ορυκτό που χαλαρώνει το συναισθηματικό σώμα, βοηθώντας μας να αποφορτιστούμε από στρες και άγχος.

Αφυπνίζει το Ενεργειακό Κέντρο Τρίτου Ματιού, ανεβάζει γενικά τις ψυχικές δυνατότητες, ενώ υποστηρίζει την κατανόηση του νοήματος που κρύβεται πίσω από κάθε είδους σύμβολα. Διευκολύνει επίσης τη λήψη συμβουλών από τους ψυχικούς μας βοηθούς.

Συνδέει το ονειρικό μας κομμάτι με την καθημερινή πραγματικότητα χωρίς τριβή, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε πως η ευθύνη αυτής της γείωσης βρίσκεται στα χέρια μας.

Βοηθά την ψυχική ενηλικίωση, χωρίς όμως την πρόκληση πόνου ή αναστάτωσης – η ωριμότητα έρχεται ουσιαστικά ως φυσικό επακόλουθο.

Ανοίγει το Κέντρο Λαιμού, προσφέρει τη δυνατότητα να εκφραστούμε λεκτικά, ειδικά σε δημόσιες ομιλίες, όπου συνδυάζεται καταπληκτικά με τον αχάτη καρνεόλη.

Υποστηρίζει το έργο των συγγραφέων, βοηθώντας τους να αδράξουν από το Σύμπαν το κατάλληλο για αυτούς υλικό, ως ιδέα, και να το γειώσουν, μέσω της γραφής, στο γήινο πεδίο, είτε προσφέροντας πρόσβαση σε εντελώς νέες πληροφορίες, είτε δίνοντας πνοή καινοτομίας σε παλαιές έννοιες.

Βοηθά στον καθαρισμό των πνευμόνων, όπως και του βρογχικού δέντρου, καθώς και στην ανακούφιση των πονοκεφάλων που προέρχονται από το έντονο στρες.

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu