Μικρή εξισορρόπηση

Ένας τρόπος για να ρυθμίσετε τα Ενεργειακά σας Κέντρα είναι να ξαπλώσετε και να τοποθετήσετε απο ένα αντίστοιχο ορυκτό επάνω στο κάθε Κέντρο.

Στο Κέντρο Βάσης, Γρανάδα ή Αιματίτη,

στο Κέντρο Ιερού, Καρνεόλη ή πορτοκαλί Καλσίτη,

στο Κεντρο Ηλιακού Πλέγματος, Κιτρίνη ή Κεχριμπάρι,

στο Κέντρο Καρδιάς, Αβεντουρίνη η ροζ Χαλαζία,

στο Κέντρο Λαιμού, Τυρκουάζ ή Σοδάλιθο,

στο Κέντρο Τρίτου Ματιού, Αμέθυστο η Σουγκιλίτη και, τέλος,

στο Κέντρο Κεφαλή, κρύσταλλο Χαλαζία.

Μείνετε για δεκαπέντε έως τριάντα λεπτά, αφήνοντας τις θεραπευτικές ενέργειες των ορυκτών να διεισδύσουν στα Ενεργειακά σας Κέντρα και να τα εξισορροπήσουν.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email