Πανσέληνος στον Τοξότη – Πανανθρώπινος στόχος

Πολύ συχνά, διαβάζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στόχους και να δουλεύουμε εντατικά για αυτούς. Πόσο όμως, οι στόχοι που βάζουμε, πραγματικά ανταποκρίνονται σε ουσιαστικούς για εμάς στόχους; Συνήθως παλεύουμε για αναγνώριση, αποδοχή, με λίγα λόγια παλεύουμε από την πληγή μας για την πληγή μας. Πολύ σύντομα, εφόσον η επιθυμία δεν έχει πηγή υγειούς ενέργειας να την τροφοδοτήσει, θα καταρρεύσει. Τότε έρχονται ακόμα πιο έντονα συναισθήματα ανικανότητας, ενοχής και αυτολύπησης.

Αυτή η Πανσέληνος στον Τοξότη έρχεται να αναμοχλεύσει όλα τα παραπάνω, απαιτώντας πλέον συνείδηση στο στόχο. Σε αυτήν την Πανσέληνο καλούμαστε να αντιληφθούμε το επίπεδο της συνειδητότητάς μας. Η συνείδηση είναι μία λέξη που συναντάμε συχνά, πόσο όμως τη γνωρίζουμε και πόσο κατανοούμε το μεγαλείο και το μυστήριο της; Η πρώτη έκφραση που συνήθως θα ακουστεί σε αυτήν την ερώτηση, ειδικά σε ένα πιο ψυχολογικό επίπεδο, είναι η προσπάθεια αυτογνωσίας του κάθε ανθρώπου, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο δηλαδή.

Σε ένα πιο πνευματικό επίπεδο, όμως, η έννοια της συνειδητότητας ταυτίζεται με την έννοια της ίδιας της ζωής. Καθώς οτιδήποτε ζει, διαποτίζεται από κάποια διαβάθμιση της συνειδητότητας, όλα είναι συνδεδεμένα με ένα παγκόσμιο δίκτυο συνειδησιακής ροής. Μέσα σε όλους μας κατοικεί ο Θείος σπινθήρας, είναι σε συμπύκνωση όλες οι συμπαντικές ποιότητες. Αυτός ο σπινθήρας εντός μας, είναι η συνείδηση. Ο μικρόκοσμος που συνδέεται με όλο το συνειδησιακό δίκτυο, όλων των πλασμάτων, αλλά και του ίδιου του Σύμπαντος, το μακροκόσμου. Το πόση επίγνωση έχουμε για αυτήν τη μεγαλειώδη δικτύωση, έχει να κάνει με τον πόθο του κάθε ατόμου να κατανοήσει την ουσία του πραγματικού του στόχου, ως Συμπαντικό ον.

Από τη στιγμή που αυτή η επιθυμία αφυπνιστεί, αναζητά να βρει το πώς μπορεί να συνδεθεί, γιατί, από αυτό το επίπεδο, το δίκτυο δεν είναι θεωρία, είναι ανάγκη. Έτσι οδηγούμαστε, όχι μόνο στην ατομική συνειδητότητα, αλλά και σε σύνδεση με την ομαδική ψυχή, όπου όλοι είμαστε ένα μέρος του συλλογικού στόχου. Κάθε βασίλειο (ορυκτό, φυτικό, ζωικό, ανθρώπινο) ζει μέσα στο άλλο και το επηρεάζει με κάποιον τρόπο. Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι, ως ανθρωπότητα, θα χτυπιόμαστε, ώσπου να φύγουμε από τη νοητική μας υπερτροφία και να αντιληφθούμε την ομαδικότητα. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό, θα μεταμορφωθούμε σε μία συνειδησιακή «τροφό» του δικτύου.

Ο στόχος δε βρίσκεται έξω, αλλά μέσα μας. Η συνείδηση εντός μας φέρνει γεγονότα επίγνωσης, ταρακουνά το είναι μας! Δε σας έχει ξαφνιάσει και εσάς η ποσότητα, η ταχύτητα και η ισχύ των εμπειριών που δεχόμαστε καθημερινά; Με λίγα λόγια, η πηγή της συνείδησης ζητά να γίνουμε πιο συνειδητοί, απαιτεί να ξυπνήσουμε! Σπαταλήσαμε ζωές, φυλές, τόπους ιερούς, χωριά και πόλεις ,στο όνομα μιας καλής πρόθεσης, αλλά χωρίς ίχνος συνείδησης εν τέλει, γιατί, από το επίπεδο της πραγματικής συνείδησης, όπως ήδη είδαμε, είσαι Ένα με Όλα – δε δολοφονείς.

Σε αυτήν την Πανσέληνο, καλούμαστε να εξαπλώσουμε τη συνείδησή μας, να αντιληφθούμε την ανάγκη της συνένωσης για έναν κοινό σκοπό. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του Σύμπαντος πια, αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη ώθηση ως ανθρώπους, φυλή, ανθρωπότητα. Όταν φύγουμε από το «εγώ είμαι» και συνειδητοποιήσουμε το «εμείς είμαστε». Τότε θα έχουμε μετασχηματιστεί σε μία κοινωνία αδελφοσύνης.

Όσο αρνούμαστε αυτή τη συνειδησιακή διεύρυνση, τόσο η βία θα μεγαλώνει. Είναι δύο ενέργειες που συγκρούονται συνεχώς. Σε αυτή την Πανσέληνο, αφήστε το μικρό προσωπικό στόχο, δείτε μακρύτερα και βαθύτερα. Δείτε ο ένας για τον άλλον. Μόνο μέσα από αυτήν την ομαδική ματιά θα μπορέσει να αλλάξει η ανθρωπότητα.

Μπορείτε να αντιληφθείτε ως και την ανάγκη του θεραπευμένου κομματιού σας να συνδεθεί μαζί σας και να επιτρέψει τη θεραπεία σε αυτό το επίπεδο. Οραματιστείτε ως ένα σχέδιο της ψυχής να γειώσει την υγεία – συνείδηση.

Σε αυτήν την Πανσέληνο θα αντικρίσετε τη γνήσια ποιότητά σας, θα δείτε τι πραγματικά υπάρχει μέσα σας και, τελικά, πώς φανερώνεται.

Μην ξεχνάτε, ο στόχος είναι ένα μαγνητικό κέντρο, εγκατεστημένο στο μέλλον.

Εξερευνήστε την ποιότητα του πυρήνα, για να γίνετε συνειδητοί.

—————————————————————————–
Full Moon in Sagittarius – The Ultimate Purpose

 

We very often read about how important it is to set goals and work hard to achieve them.
Quite often, we read how important it is to have goals and work intensively for them. But how many goals do we really meet in terms of these goals are truly essential to our soul? Usually we struggle for recognition, acceptance, in a few words we fight influenced by our wounds and for our wounds. Soon enough, if desire does not have a source of healthy energy to nurture it, it will collapse, thus causing more intense feelings of impotence, guilt and self-deception.
This Full Moon in Sagittarius comes to stir all of the above, demanding consciousness of the ultimate purpose. During this Full Moon, we are compelled to understand the level of our consciousness. Consciousness is a word we often stumble upon; how much of its true meaning we know and how much of it we understand is another question. The first meaning that comes to mind, especially on a psychological level, is usually that of the effort one invests towards self-knowledge. On a collective level, we perceive it as the effort in relation to self-awareness in social interaction.
On a more spiritual level, however, the concept of consciousness is identical to the concept of life itself. Everything with life essence within, is at the same time infused with a degree of consciousness, connected to a global network of consciousness. Inside all of us lies the divine spark, a spark of spirit where all universal qualities are concentrated. This spark within us is what consciousness truly is. The microcosm associated with the whole conscious network, of all creatures, but also of the Universe itself, the macrocosm. How much aware we are of this great networking has to do with the desire of each separate individual to understand the essence of their true purpose as a Universal Being.
Once this desire awakens, it seeks to find out how it can establish connection to the Universe, since, on this level, the Network is not a theory, it is a vital need. We are, as such, led not only to individual consciousness, but also to a connection with the collective soul, where we are all part of the collective purpose. Every kingdom of beings (minerals, plants, animals, humans) lives within the other and affects it in some way. We need to understand that, as the whole of humanity, we will strive, until we leave our mental hypertrophy and perceive the notion of teamwork. When this is fully understood, we will transform into a conscious nurturer of the network.
Our purpose isn’t to be found on the outside world, it is within us. Consciousness within brings facts of awareness, shakes us to the core! Have you not been surprised the quantity, speed and power of the experiences we receive daily? In short, the source of consciousness asks us to become more conscious, requires us to wake up! We have been losing lives, tribes, places of sanctuary, villages and cities in the name of good intentions, but without consciousness, all is for naught in the end, since, from the level of true consciousness, we are One with All – no murderers or wrong doers come from there.
On this Full Moon, we are called upon to spread our consciousness, to realize the need for union on the path to a common purpose. This is the primary objective of the Universe, this will give us more impetus as people, race, humanity. When we leave the «I am» behind and realize the «we are»; then we will be transformed into a solidary society.
As long as we deny this conscious enlargement, the violence will grow. These are two forces that are constantly colliding. On this Full Moon, leave your small personal goals behind, see farther and deeper. See for each other. Only through this collective outlook will mankind be able to change.
You can perceive this whole energy shift as the need of your cured parts to connect with you and allow treatment for all your remaining wounds. Visualize this as the next plan of the soul: to ground a healthy level of consciousness.
On this Full Moon you will see your true qualities, you will see what really is inside of you and, finally, how it can come to surface.
Do not forget, purpose is a magnetic center, installed in the future, attracting us forward.
Explore your core qualities and embrace consciousness.

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu