Παρασκεύασε το δικό σου “Κρυσταλλικό νερό”

Το κρυσταλλικό νερό είναι ότι πιο εύκολο για να εισέλθετε στον κόσμο της εσωτερικής λήψης των ορυκτών. Έχει απαλή δόνηση, δεν έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά είναι αρκετή ώστε να αντιληφθείτε το πώς η δόνησή του επηρεάζει τα πιο λεπτοφυή σώματά σας και την ενέργειά σας γενικά. Μπορείτε να πειραματιστείτε με ένα ορυκτό κάθε φορά, ώστε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παρασκεύασε το δικό σου “Κρυσταλλικό νερό”.