Περίδοτο και Παλμαρόσα

Η Παλμαρόσα είναι ένα βότανο το οποίο ανήκει στην ενέργεια της Αφροδίτης και σχετίζεται με την αγάπη, την αγάπη που όμως δεν έρχεται να μοιραστεί, αλλά να θρέψει τον εαυτό.

Το ίδιο ακριβώς κάνει και το Περίδοτο. Το Περίδοτο είναι ένα ορυκτό το οποίο προστατεύει το περικάρδιο, το περίβλημα της καρδιάς, έτσι ώστε να μην την κακοποιήσουν υπερβολικά συναισθήματα. Ως ορυκτό, βοηθά να εξαλειφθούν μπλοκαρίσματα τα οποία σχετίζονται με το συναίσθημα και που “κλειδώνουν” σε κάποια συγκεκριμένα συναισθηματικά μοτίβα, που δημιουργούν επαναλαμβανόμενα τραύματα.

Ο συνδυασμός αιθέριου ελαίου Παλμαρόσας με το ορυκτό Περίδοτου μπορούν να επιφέρουν βαθιά θρέψη στην καρδιά, να ενισχύσουν την προστασία της, να εξομαλύνουν τις έντονες συγκινήσεις και, έτσι, να χαρίσουν μία συναισθηματική ισορροπία. Καθώς η υπερβολική ενέργεια της Φωτιάς που πυρπολεί την Καρδιά μπορεί να εξισορροπηθεί από αυτό το συνδυασμό, βοηθά να δούμε πιο αποστασιοποιημένα το συναίσθημά μας, και έτσι να βάλουμε όρια, να αντιληφθούμε βαθύτερα και να κατανοήσουμε το πώς επιτρέπουμε να αλληλεπιδράσουμε με τα εξωτερικά γεγονότα. Αυτή η βαθιά ισορροπία μπορεί να φέρει κοντά μας την αφθονία σε διάφορα επίπεδα, να μας συνδέσει με τη συχνότητα της αγάπης που όμως δε σπαταλά τον εαυτό της και να μας ανοίξει στο να δεχτούμε την αγάπη που μας αξίζει.

μοιράστε