Τα πέντε στοιχεία

Ο κόσμος αποτελείται, σύμφωνα με τη θεωρία των 5 στοιχείων, από πέντε θεμελιώδη στοιχεία: το ξύλο, τη φωτιά, τη γη, τον αέρα, το νερό. Κάθε στοιχείο συμμετέχει σε αναλογίες, σχηματίζον- τας τα πάντα. Σε αυτήν ακριβώς την αρχή στηριζόμενο, το ανθρώπινο σώμα και τα μέλη που το αποτελούν, τα εσωτερικά όργανα, η λειτουργία τους, όλα χαρακτηρίζονται από αναλογίες των 5 αυτών στοιχείων: κάθε όργανο έχει ένα κυρίαρχο στοιχείο ως πρωτεύον και λειτουργεί σε αναλογία με τα υπόλοιπα πέντε. Η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων εξασφαλίζει και την ισορροπία της υγείας του συνόλου του οργανισμού και των λειτουργιών του, αλλιώς συμπτώματα που σχετίζονται με την περίσσια ή την έλλειψη ενός στοιχείου εμφανίζονται ως ασθένειες.

Το κάθε στοιχείο (ξύλο, νερό, γη, μέταλλο) αποτελείται από δύο μεσημβρινούς (έναν γιν και έναν γιανγκ), εκτός από το στοιχείο της φωτιάς που αποτελείται από τέσσερεις. Ο κάθε μεσημβρινός συσχετίζεται με ένα φυσικό όργανο, εκτός από τον τριπλό θερμαστή.

Το κάθε όργανο έχει κάποια συγκεκριμένη συναισθηματική αντιστοιχία, π.χ. ήπαρ – θυμός, πνεύμονες – θλίψη και παράγει μία ποιότητα του qi, κινώντας το με έναν δικό του τρόπο στο σώμα. Αυτό δίνει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στο τι ακριβώς κινεί, τι μεταφέρει κι ακόμη και σε τι νοσεί, αν το συγκεκριμένο όργανο έχει μπει σε παθολογία.

Η αρχαία ελληνική παράδοση αναγνώριζε τέσσερα βασικά στοιχεία. Τόσα ήταν σε αριθμό και για τους κινέζους, μόνο που είχαν το στοιχείο της γης στο κέντρο ως πέμπτο και τα άλλα στην περιφέρειά της, ενώ μετέπειτα τη θέσανε στον κύκλο των λοιπών στοιχείων, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Θεωρείται ότι σχετίζονται, με το νερό να δίνει γένεση στο ξύλο ευοδώνοντας την ανάπτυξη στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, το ξύλο να ενθαρρύνει τη φωτιά, τη φωτιά να διαλύεται στη γη, τη γη να δίνει παράγωγα από μέταλλο, το μέταλλο να εμπλουτίζει το νερό.

Τα πέντε στοιχεία βρίσκονται σε έναν αδιάκοπο κύκλο συνεχούς δημιουργίας και καταστροφής. Το ξύλο με την καύση του δημιουργεί τη φωτιά, η φωτιά με τις στάχτες της δημιουργεί τη γη, η γη με τα ορυκτά της δημιουργεί το μέταλλο, το μέταλλο καθώς λιώνει δημιουργεί το νερό και το νερό ως βασικό συστατικό δημιουργεί το ξύλο. Ταυτόχρονα όμως το μέταλλο καταστρέφει το ξύλο, το ξύλο καταστρέφει τη γη, αφού εισχωρεί σε αυτήν και τη διαπερνά, η γη ελέγχει και περιορίζει το νερό, το νερό σβήνει τη φωτιά και η φωτιά λιώνει το μέταλλο. Αυτός ο κύκλος ονομάζεται «Κύκλος Ke» και αποτελεί το κυρίαρχο ιαματικό εργαλείο του θεραπευτή της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, προκειμένου να φέρει τα στοιχεία σε ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα.

(ύλη από το βιβλιο Κρυσταλλικός Βελονισμός και Ορυκτά: Θεραπευτικό Εγχειρίδιο της Shakila Ιωάννα Μπράτη, από τις εκδόσεις Δίον]

μοιράστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email