Τουγκτουπίτης – ορυκτό αγάπης

Ένα ορυκτό που τροφοδοτεί όλο το σύστημά μας με αγάπη.

Βοηθά να δούμε τα συναισθηματικά τραύματα που έχουμε εγκλωβίσει στην καρδιά, και, μέσα από τη σύνδεση μαζί της, να θεραπευτούν. 

Αφυπνίζει τη διάθεση για να μπούμε ξανά στη ζωή μας, μετά από μία ενδεχόμενη συναισθηματική απουσία. Κυρίαρχη ιδιότητά του είναι η αποδοχή της όποιας συναισθηματικής κατάστασης επικρατεί – αν βιώνουμε, για παράδειγμα, πένθος, τότε μας βοηθά να το αποδεχτούμε και, μέσα από την αποδοχή αυτή, να ξεκινήσει η θεραπευτική του διαδικασία. 

Γενικά, αυτό το ορυκτό μας καθιστά επάγρυπνους στο τι συμβαίνει στον συναισθηματικό μας κόσμο, στο κατά πόσο μας επηρεάζει, στο πώς κρύβουμε τα συναισθήματά μας με αυτόματους μηχανισμούς και πώς διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας μέσα από αυτούς. 

Ανοίγει το ενεργειακό κέντρο καρδιάς και έτσι μας βοηθά να αφήσουμε όσο μπορούμε το φόβο, που μπλοκάρει όχι μόνο την έκφραση στοιχείων αγάπης, αλλά και την αποδοχή τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Αμερικανού ψυχολόγου R. Sternberg, όλη η αγάπη αποτελείται από τρία στοιχεία: την εγγύτητα, το πάθος και τη δέσμευση. Αυτό το ορυκτό ανοίγει τη συναισθηματική μας αφύπνιση στο πώς διαχειριζόμαστε και τα τρία αυτά στοιχεία μέσα μας, αλλά και σε σχέση με τους άλλους.

Για να ζήσουμε τη ζωή μας ολοκληρωμένα, χρειάζεται να αποδεχτούμε την ποιότητα της αγάπης. Έτσι, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε σταδιακά να μας αγαπάμε και να βιώνουμε την υγεία και την αρμονία στο συναισθηματικό μας πεδίο. 

Μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε όλα τα Ενεργειακά Κέντρα από την Καρδιά και πάνω – και στα τέσσερα ανώτερα Κέντρα έχει να προσφέρει μία νέα οπτική για το τι σημαίνει αγάπη. 

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email