Το αίμα στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Στην ΠΚΙ ο όρος xue είναι μια ιδιαίτερη και δομική ενέργεια, παρακινούμενο από το qi, σε όλο το σώμα και το δίκτυο καναλιών – μεσημβρινών. Παρομοιάζεται με το #αίμα, γι’ αυτό και η αντιστοίχησή τους, όμως δεν είναι ταυτόσημα. Θεωρείται μια πιο υλική μορφή της ενέργειας qi. Για τους κινέζους εκτός σώματος δε θεωρείται πια αίμα, και σε στάσιμη κατάσταση εντός του σώματος αποτελεί κάποιου είδους παθολογική κατάσταση, ως επί το πλείστον σοβαρή.
Στην παραγωγή του βασικοί συντελεστές είναι η φωτιά της καρδιάς (δίνει το κόκκινο χρώμα), ο μυελός των οστών και τα ενεργειακά κλάσματα gu qi (σπλήνας), zong qi (πνεύμονες), Yuan qi (νεφροί), Ying qi (τροφική, υποκλάσμα της gu qi μετά την ένωσή της με τη zong qi και την παραγωγή της zHen qi, που αναλύεται σε wei qi και Ying qi). 

Σχόλια

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu