ΤΡΙΠΛΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ 1

Φράκτης της Εφόδου – Passage Hub – Guanchong
Σημείο Jing-ανάβλυσης
Σημείο Μέταλλο
Εντοπίζεται : στην ωλένια πλευρά του παράμεσου, 0.1 cun από τη γωνία του νυχιού.
Δράση : Αποβάλλει υγρασία και τον άνεμο, ξεμπλοκάρει τα αισθητήρια όργανα.
Συμπτώματα: κεφαλαλγία, εμβοές, κώφωση, επώδυνοι και ερυθροί οφθαλμοί , επώδυνη λίμναση στο ρινοφάρυγγα, ξηρότητα στόματος και φάρυγγα, δυσκαμψία γλώσσας, πυρετός, χωρίς εφίδρωση.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Ο τριπλός θερμαστής είναι ένα αιθέριο όργανο (δεν υπάρχει σε φυσικό επίπεδο) και για αυτό το λόγο μπορεί να βοηθήσει το άτομο να “ανοίξει” σε αιθερικό επίπεδο. Ειδικά άτομα χαρισματικά σε πνευματικό επίπεδο, που κακοποιηθήκανε με κάποιο τρόπο, ώστε να τους αποτρέψουν από αυτό το μονοπάτι θεωρόντας ότι είναι για το “καλό” τους, μπορούν να ξανασυνδεθούν με αυτό το έμφυτο χαρισμά τους.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email