Συνεδρία Κρυσταλλοθεραπείας

Το πρώτο βήμα για να εξελιχθεί μία συνεδρία κρυσταλλοθεραπείας, είναι η ενεργειακή διάγνωση. Με τη βοήθεια του κρυσταλλικού μου εκκρεμούς, έχω πρόσβαση στην εικόνα των Ενεργειακών Κέντρων και της ροής τους. Διαβάζοντας τα Ενεργειακά Κέντρα, μπορώ να αναγνωρίσω πού ακριβώς υπάρχουν τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα, σε ποιους τομείς εντοπίζονται, όπως και το πώς αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητά σας. Αυτή η ενεργειακή εικόνα είναι που οδηγεί και στο σχηματισμό ενός ενεργειακού ιστορικού, που αφορά τον τρόπο που η δυσαρμονική ροή στα Κέντρα σας, επηρεάζει τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική σας υγεία. Από τη στιγμή που συντεθεί η ολιστική αυτή άποψη του συστήματος, έρχεται η σειρά της θεραπείας. Ο στόχος της συνεδρίας γενικά είναι να επιφέρει την ισορροπία στο σύστημα, την αρμονία στην ενέργεια και να αποκαταστήσει το Ευ Ζην.  Μέσα από την εμπειρία μου στην ολιστική κρυσταλλοθεραπεία, εντοπίζω την κατάλληλη ενεργειακή συνταγή των κρυστάλλων που θα εναποτεθούν στο σώμα σας, στους ανάλογους συνδυασμούς και σχηματισμούς. Αυτό βοηθά, είτε στην αποφόρτιση, είτε στη θρέψη, είτε στην ενεργοποίηση και την τόνωση του συστήματός σας.
  • Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι για να δω αποτελέσματα, μέσω της κρυσταλλοθεραπείας;
Συνήθως επαρκούν από 3 έως 7 συνεδρίες κρυσταλλοθεραπείας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού μπλοκαρίσματος, που προκαλεί τις φυσικές παθήσεις. Όλα όμως εξαρτώνται από την ανταπόκριση του θεραπευόμενου και το μέγεθος της δυσαρμονίας που αντιμετωπίζει. Τα οφέλη που η κρυσταλλοθεραπεία μπορεί να προσφέρει είναι πολλά και ποικίλα και ξεκινούν από ένα ολιστικό αίσθημα ισορροπίας, μία βαθιά γαλήνη και απελευθέρωση. Πάνω από όλα όμως μία νέα, φρέσκια οπτική της ζωής.

μοιράστε