Κοβελλίτης

Ο Κοβελλίτης έχει μία πολύ δυναμική επίδραση στη γείωση των οραμάτων που ανοίγονται μπροστά μας από διάφορα επίπεδα. Βοηθά να αντικρίσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μας επηρεάζουν αρνητικά. Πάνω σε αυτόν τον τομέα, επίσης, ανοίγει την αντιληπτικότητά μας, ώστε να κατανοήσουμε ποια από αυτά είναι κάρμα, ποια είναι προσωπικά μοτίβα, ποια είναι οικογενειακά μοτίβα.

Επίσης, μας βοηθά να καθαρίσουμε αρνητικές ενέργειες από προηγούμενες ζωές. Η αυτογνωσία μας, μέσα από την εργασία μας με τον Κοβελλίτη, μπορεί να αναβαθμιστεί εντυπωσιακά. Ένα ακόμη ενεργειακό κομμάτι που υποστηρίζει αυτό το ορυκτό είναι το γεγονός ότι μπορεί να εισχωρήσει στο “σκληρό δίσκο” κάθε ενεργειακού κέντρου ξεχωριστά, να συλλέξει τις πληροφορίες που μπορεί να έχουμε εκεί αποθηκευμένες, αλλά δεν έχουν αναλυθεί σε ένα γνωσιακό επίπεδο και, μετά από αυτή τη σύνδεση, να μας μεταβιβάσει τις πληροφορίες και έτσι να γίνουμε πιο επάγρυπνοι, σε σχέση με το τι συμβαίνει στο ενεργειακό μας πεδίο.

Ανοίγει το ενεργειακό κανάλι, ώστε να συνδεθούμε με όντα υψηλότερων δονήσεων και να πάρουμε πληροφορίες από αυτά. Παρόλο που έχει υψηλή πνευματική ενέργεια, μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά και στη γείωση. 

μοιράστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email