Λευκός Αποφυλλίτης

Ο λευκός Αποφυλλίτης είναι ένα Ορυκτό το οποίο μπορεί να σας υποστηρίξει για να περπατήσετε μέσα από το πιο σκοτεινό μονοπάτι. Γειώνει την Ακτίνα του Φωτός μέσα σε όλο το σύστημα και σας συνδέει με τους πνευματικούς σας οδηγούς, βοηθώντας σας να αναγνωρίσετε την προσωπική δόνηση της Ψυχής σας. Ενδυναμώνει τα οράματα, προσφέρει απλόχερα πνευματικές πληροφορίες και βοηθά στην επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό.

μοιράστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu