Νοουμίτης

Στοιχείο: Γη – Καταιγίδα
Σκληρότητα: 6
Ενεργειακό κέντρο: Βάσης/Ηλιακού Πλέγματος/Τρίτου Ματιού

Ένα από τα πρώτα ορυκτά που ανακλύφθηκαν. Δημιουργήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Ο νοουμίτης είναι ένα υπέροχο ορυκτό, που βοηθά πολύ σε ενεργειακές εργασίες και σε σαμανικές τεχνικές. Βοηθά να αναγνωρίσουμε το σκοπό μας, αλλά και να αντλήσουμε πληροφορίες από προηγούμενες ενσαρκώσεις.

Ενισχύει τη διαίσθηση και τη διόραση, όπως και τις μυστικιστικές μας δυνάμεις γενικότερα. Διευκολύνει τον απεγκλωβισμό από αρνητικές ενέργειες, είτε αυτές είναι προσωπικές σκιές με τις οποίες δουλεύουμε, είτε αρνητικές ενέργειες– ή και οντότητες – που φέρουμε μαζί μας από προηγούμενες ζωές, αλλά και από αρνητικές επιρροές των άλλων.

Νοουμίτης

Μπορεί να αποφορτίσει το σύστημά σας από κατάρες, αυξάνει την αντίληψη, ώστε να διακρίνετε προσωπικές αρνητικές πεποιθήσεις και υποστηρίζει την αποκοπή από την αρνητική νοητική καθοδήγηση που προέρχεται από τους άλλους.

Ενδυναμώνει την αίσθηση της αυτοπεποίθηση μέσα από όλα αυτά που έχετε κατακτήσει από την εργασία σας σε οποιοδήποτε επίπεδο και μπορεί να σας γεμίσει σεβασμό για την οντότητά σας.

μοιράστε