Ροζ Τουρμαλίνη

H ροζ Τουρμαλίνη είναι ένα από τα πιο γλυκά αντικαταθλιπτικά του πλανήτη μας. Μας απελευθερώνει από τη συναισθηματική δυσχέρεια. Θρέφει την καρδιά, φέρνοντάς της παράλληλα συναισθηματική ηρεμία. Μας μαθαίνει να μας αγαπάμε και να μας φροντίζουμε και μας βοηθά να ελκύσουμε την αγάπη, με διάφορους τρόπους. Προστατεύει την καρδιά σε φυσικό και ενεργειακό επίπεδο και μας βοηθά να απεμπλακούμε από παρελθοντικές συναισθηματικές απογοητεύσεις, οδηγώντας μας στην ελπίδα και την αισιοδοξία.

μοιράστε