Τι είναι οι κάρτες Oracle;

Οι κάρτες Oracle είναι ένα σύνολο καρτών που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του μέλλοντος ή για την ερμηνεία μίας παρελθοντικής ή παρούσας κατάστασης. Δεν χωρίζονται σε χρώματα και κατηγορίες συνήθως, όπως ο ταρώ – στην πραγματικότητα, τα περισσότερα Oracle δεν έχουν καθόλου διαχωρισμό. Κάθε κάρτα, στα περισσότερα Oracle, έχει μια εικόνα και ένα όνομα, και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν ομάδες, ούτε στοιχειώδεις συσχετισμοί, ούτε αριθμητικές ή αστρολογικές συνδέσεις άμεσα μέσα στην απεικόνιση, εκτός από αυτό που δίνεται για ερμηνεία μέσα από την ίδια την εικόνα. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από όσα η κάρτα αποτυπώνει για ερμηνεία και εικόνα είναι συνήθως το κυρίαρχο στοιχείο που μπορείτε να διαβαστεί.

Ανάλογα με το συμβολισμό της κάρτας και τη σύνδεσή της με τη φύση, την Τέχνη ή τους αναληφθέντες Δασκάλους, προστάτες ή αγγέλους, όπως και, σε συγκεκριμένες Oracle, με τα ξεχωριστά Ενεργειακά Κέντρα, η κάρτες προσφέρουν καθοδήγηση για τη διάγνωση μιας κατάστασης. Κυρίως όμως, επικεντρώνουν σε συγκεκριμένες ευλογίες, ταλέντα και προστατευτικές ενέργειες. Έτσι, επικεντρώνουν την ενέργειά μας σε ορισμένους τομείς και μας καθοδηγούν στο να ενεργοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο μας κομμάτι ή να καλέσουμε μια ορισμένη μορφή βοήθειας από το Σύμπαν.

Ένας ερμηνευτής της Oracle, μπορεί να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τις Συμπαντικές ενέργειες και έτσι να βρει το σωστό τρόπο ερμηνείας του κάθε μηνύματος, ανάλογα με την περίπτωση αυτού που θέτει τα ερωτήματα.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email