Τι είναι ο Σαμανισμός;

Ο όρος Σαμανισμός αναφέρεται στην παράδοση φυλών του αρχαίου κόσμου, που έχουν να κάνουν με θεραπεία, βασισμένη στη σχέση με τη Φύση, τα αρχέτυπα και τα πνεύματα των προγόνων. Είναι ένα σύστημα που συνδέει το τώρα με το παρελθόν, τόσο μέσα από το γενεαλογικό μας δέντρο και την ενέργεια που αυτό κουβαλά μέσα του και μας έχει αφήσει ως κληρονομιά, όσο και μέσα από τις μνήμες που σε αυτή τη ζωή οι ίδιοι έχουμε αποθηκεύσει. Παράλληλα, οι περισσότερες θεραπευτικές τεχνικές του Σαμανισμού, στηρίζονται σε αυτά που αποκαλούμε «αρχετυπικές ενέργειες» του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό; Οι αρχαίοι λαοί είχαν εντοπίσει πως ο κόσμος διαχωρίζεται σε συγκεκριμένα επίπεδα συνείδησης, πως διαιρούνταν σε «κομμάτια» ενέργειας, διαφορετικά φορτισμένα, που επηρεάζουν με δικό τους τρόπο την κάθε ζωντανή ύπαρξη. Αυτά τα κομμάτια αντιπροσωπεύονται το κάθε ένα από ένα «αρχέτυπο», μια φιγούρα βγαλμένη από τη φύση αλλά και το μύθο, έτσι ώστε να απεικονιστεί η υφή της ενέργειας που εμπεριέχει. Τα αρχέτυπα διαφεντεύουν τα διαφορετικά τμήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου, που οι έρευνες αργότερα διαπίστωσαν την ύπαρξή τους και, χωρίς να το καταλάβουν, επιβεβαίωσαν τις απόψεις των Σαμάνων για τον επιμερισμό του ανθρώπινου νου στα αντίστοιχα κομμάτια που και ο κόσμος διαιρείται. Έτσι, η κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα αντιστοιχεί σε ένα αρχετυπικό ζώο, που αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι της ανθρώπινης ενέργειας. Ο Πατέρας Ουρανός, η Μητέρα Γη και τα Φωτεινά Όντα είναι επίσης αρχετυπικοί καθοδηγοί, με διαφορετικές αρμοδιότητες στον κύκλο της ενεργειακής ζωής. Μέσα από αυτή την αναλογία φύσης, αρχετύπων και εγκεφάλου, ο Σαμάνος μπορεί να επιδράσει μέσα από τη φύση στον εγκέφαλο, μέσα από τα αρχέτυπα στο ανθρώπινο σύστημα, μέσα από τη Γη και τον Ουρανό στην ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη. Για αιώνες, οι Σαμάνοι εξασφάλισαν την αρμονία της ενέργειας της φυλής τους και τα μυστικά τους παραμένουν ακόμη περιζήτητα, κρατημένα για τους πιο τολμηρούς και τους πιο μυημένους. Πλέον, η δυνατότητα να διδαχθούν οι παραδόσεις της Σαμανικής θεραπείας είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς στρεφόμαστε και πάλι στη σοφία του παρελθόντος, που τόσο δυναμικά κατάφερε να ερευνήσει – και να ανακαλύψει με επιτυχία! – τη δύναμη που έχει η ενέργεια να θεραπεύσει το ανθρώπινο ον, ολιστικά.

μοιράστε