Τι είναι το κρυσταλλικό grid;

Τα κρυσταλλικά grid (ή πλέγματα) διαθέτουν πιο επικεντρωμένη και άρα πιο δυναμική ενέργεια για την ενεργοποίηση μίας πρόθεσης, από ότι χρήση μόνο ενός κρυστάλλου. Τα κρυσταλλικά πλέγματα γίνονται με την τοποθέτηση ορυκτών ή κρυστάλλων σε συγκεκριμένο γεωμετρικό μοτίβο, ανάλογο προς το συγκεκριμένο σκοπό μας, για να κατευθύνουν την ενέργεια προς μία συγκεκριμένη πλευρά της ζωής μας. Τα ορυκτά ή οι κρύσταλλοι φορτίζονται στη συνέχεια με την πρόθεσή μας και την ενέργεια μας.

 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ:

-Επιλέγουμε αρχικά την πρόθεση με την οποία θα φορτίσουμε τη σύνθεση. Η σαφής πρόθεσή αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενδυνάμωση της ενέργειας των ορυκτών και είναι αυτή που θα καθορίσει την ενεργειακή φόρτιση που το πλέγμα θα ενδυναμώσει.

-Προαιρετικά, σημειώνουμε την πρόθεσή μας ή το στόχο μας ή τον τομέα της ζωής μας που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και τοποθετούμε το σημείωμα στο κέντρο της σύνθεσης.

-Βρίσκουμε μια ασφαλή τοποθεσία για να δημιουργήσουμε το πλέγμα, κάπου όπου δε θα το μετακινήσει ή αλλοιώσει κανείς. Καθαρίζουμε το σημείο αυτό και το χώρο γύρω του ενεργειακά.

-Τοποθετούμε τους κρυστάλλους και τα ορυκτά σύμφωνα με το συγκεκριμένο γεωμετρικό μοτίβο.

-Φορτίζουμε έναν κεντρικό κρύσταλλο ή ορυκτό – ιδανικά έναν κρύσταλλο γεννήτρια – με την πρόθεσή μας. Τον τοποθετούμε στο κέντρο του πλέγματος και στέλνουμε ενέργεια, με κέντρο τον κεντρικό κρύσταλλο, προς όλα τα πλάσματα που απαρτίζουν το πλέγμα. Έτσι, η σύνθεσή μας είναι συντονισμένη στην ίδια ενεργειακή συχνότητα.

-Χαλαρώνουμε και επικεντρώνουμε την ενέργειά μας στον οραματισμό του σκοπού μας.

-Τελειώνουμε με μία προσευχή ευγνωμοσύνης.

 

Για να είναι αποτελεσματικό ένα κρυσταλλικό πλέγμα, πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία που έχει κάθε γεωμετρική διάταξη και τον τρόπου που επικεντρώνει την ενέργεια, όπως και τις ιδιότητες των ορυκτών που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να ταιριάζουν στην πρόθεσή μας. Είναι μία διαδικασία που χρειάζεται προσοχή και γνώση, ώστε το μεγάλο ποσό ενέργειας που θα εξαπλωθεί από τη σύνθεση να τοποθετηθεί σωστά και να συνδεθεί με το Σύμπαν.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email