Χρυσός χρυσοβύρηλος

Ανοίγει την αντίληψη διάπλατα. Βοηθά να αντιληφθούμε τους Συμπαντικούς νόμους, να πάρουμε την προσωπική μας ευθύνη, αλλά, την ίδια στιγμή ακριβώς, η ψυχή ελαφραίνει και η καρδιά ευφραίνεται. Έτσι, όλα βρίσκονται σε ισορροπία.

Τίποτα δε μένει βαρύ και δύσκολο, μέσα από το ενεργειακό άγγιγμα του ορυκτού αυτού. Αφυπνίζει την προσωπική δύναμη και τα όνειρα που θέλουμε να υλοποιηθούν. Ξυπνά τη χαρά, αναζωογονεί και φέρνει απίστευτη πίστη προς τον εαυτό και την αυτο-αξία μας.

Μας βοηθά να νιώσουμε αληθινά και ουσιαστικά τη Συμπαντική ενέργεια μέσα μας.

μοιράστε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email