Όνυχας

Είχες σιωπή και σκοτάδι. Νόμιζα ότι δεν ήταν κανείς. Και όμως όχι. Η φυλή των αρχαίων σοφών κατοικεί εντός σου. Ω, Όνυχα, πόσα ξέρεις, πόσα η Ψυχή σου έχει να μοιραστεί…

Το μυστήριο μιλά μέσα σου και αλήθειες παλιές λέγονται μέσα από τη φωνή σου.

Εγώ απλά, μαγεμένη, ακούω αλήθειες αιώνων να ειπώνονται ξανά.

μοιράστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email