Όνυχας

Είχες σιωπή και σκοτάδι. Νόμιζα ότι δεν ήταν κανείς. Και όμως όχι. Η φυλή των αρχαίων σοφών κατοικεί εντός σου. Ω, Όνυχα, πόσα ξέρεις, πόσα η Ψυχή σου έχει να μοιραστεί…

Το μυστήριο μιλά μέσα σου και αλήθειες παλιές λέγονται μέσα από τη φωνή σου.

Εγώ απλά, μαγεμένη, ακούω αλήθειες αιώνων να ειπώνονται ξανά.

μοιράστε