Αγαπώντας τον εαυτό – Διοπτάσιο

Το Διοπτάσιο, ως σύντροφος του διαλογισμού, βοηθά στην παρατήρηση των μοτίβων συμπεριφοράς που διαμορφώνουν τις ερωτικές μας σχέσεις.

Μέσω αυτής της διαδικασίας εξερεύνησης, είμαστε σε θέση να εμβαθύνουμε στην ουσία των συνδέσεών μας με τους άλλους. Οι ρόλοι που έχουμε ενστερνιστεί από παιδιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των σχέσεών μας. Τα μοτίβα στα οποία συνηθίζουμε να εκθέτουμε τον εαυτό μας αργότερα, είτε σε ρόλους γοητευτή που αποπλανεί ή σε ρομαντικούς ρόλους, δεν έχουν τελικά σημασία. Η πραγματική σημασία έγκειται στο κατά πόσον οι ρόλοι είναι παραγωγικοί ή μας δεσμεύουν σε αντιπαραγωγικά επαναλαμβανόμενους κύκλους. Εκεί, καλούμαστε να εμβαθύνουμε στα υποκείμενα τραύματα που σχετίζονται με αυτούς τους ρόλους.

Μόνο με την αντιμετώπιση αυτών των – όποιων – ελλείψεων ή τραυμάτων που μας ώθησαν στην υιοθεσία των ρόλων αυτών, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια πραγματικά ουσιαστική σχέση, που προάγει την προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη.

Το Διοπτάσιο έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να βοηθά στη θεραπεία βαθιών ερωτικών πληγών. Μέσω του διαλογισμού με αυτό το ορυκτό, μπορεί κανείς να αποκτήσει μια εικόνα για τα συναισθηματικά και ρομαντικά τραύματα από την τρέχουσα ή και προηγούμενες ζωές. Επιπλέον, υποστηρίζει την απελευθέρωση του επίμονου πόνου και της έντασης, επιτρέποντάς μας να απελευθερωθούμε από σχέσεις που έχουν λήξει και να βιώσουμε την αγάπη στις πολύπλευρες μορφές της.

Αφεθείτε στη συνεργασία με ένα Διοπτάσιο, μέσω του θεραπευτικού διαλογισμού μαζί του, σταδιακά και στο επίπεδο που αισθάνεστε ότι αντέχετε κάθε φορά. Η υπέροχη, ιαματική του δύναμη θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε το σύστημά σας στη συναίσθηση της πραγματικής, προσωπικής αγάπης του εαυτού.

μοιράστε