Προστασία και ενδυνάμωση της αύρας

 

Οραματιζόμαστε δύο μπάλες Φωτός. Την  πρώτη, πάνω από το κεφάλι μας, η οποία είναι το άστρο της ψυχής, ενώ την δεύτερη μπάλα την φανταζόμαστε να βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας αυτή είναι το άστρο της γης. Το άστρο της ψυχής και το άστρο της γης  λειτουργούν όπως τα υπόλοιπα ενεργειακά κέντρα που βρίσκονται στο σώμα μας.

Οραματιζόμαστε αυτές τις δύο μπάλες να πάλλονται από χρυσό Φως.  Στη συνέχεια βλέπουμε χρυσά νήματα να βγαίνουν από την πρώτη μπάλα και να ενώνονται με τη δεύτερη ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε χρυσά νήματα να βγαίνουν από την φωτεινή μπάλα που βρίσκετε κάτω από τα ποδιά μας να πηγαίνουν να συναντήσουν την φωτεινή μπάλα που βρίσκετε πάνω από το κεφαλή μας . Αυτό το συνεχίζουμε ώσπου να νιώσουμε πως αυτά τα χρυσά νήματα να έχουν γίνει τόσο πυκνά, ώστε να σχηματίζουν ένα χρυσό κουκούλι που μας κρατά προστατευμένους.

μοιράστε